Excellente dienstverlening

Eenvoudig, digitaal, inclusief, snel en helder zijn de kernwoorden van excellente dienstverlening.

We staan ten dienste van burgers, onderwijspartners, ondernemingen en andere overheden. Daarom zetten we in op transparantie, administratieve vereenvoudiging, digitalisering en het ‘no wrong door’-principe, waar elke overheidsdeur leidt tot de verwachte dienstverlening.

Examencommissie secundair onderwijs

Examens organiseren voor wie een getuigschrift of diploma secundair onderwijs wil behalen.

Kwalificaties en curriculum

Onderwijsdoelen, kwalificaties en opleidingen ontwikkelen in samenwerking met onze partners.

Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)

Beheer van de databank met gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen, ...) die in Vlaanderen zijn behaald.

NARIC-Vlaanderen

  • Buitenlandse studiebewijzen erkennen
  • Attesten afleveren voor de erkenning van een Vlaams diploma in het buitenland
  • Vlaamse diploma's legaliseren

School-en Studietoelagen

Financiële drempels wegwerken door toelagen uit te betalen aan leerlingen en studenten die er recht op hebben.

Aanbod en financiering hoger- en volwassenenonderwijs

De middelen voor de hogescholen, universiteiten, centra voor basiseducatie en het volwassenenonderwijs berekenen en toekennen.

Toelatingsexamens arts en tandarts

Toelatingsexamens organiseren voor wie wil starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

Personeel hoger- en volwassenenonderwijs

Lonen van het personeel betalen en personeelsdossiers beheren.

Registers

  • Hogeronderwijsregister aanbieden met alle erkende bachelor-, master- en graduaatsopleidingen in Vlaanderen
  • Beheer van de databank Hoger onderwijs (DHO)
  • Beheer van de databank DAVINCI (Volwassenenonderwijs)