Innovatie

AHOVOKS wil voorbereid zijn op de toekomst. We volgen de evoluties op gebied van onderwijs, beleid, techniek… En houden de vinger aan de pols bij de veranderende verwachtingen van burgers en beleid. In onze werking zetten we dan ook in op innovatie en verandering om iedereen de beste kansen te geven op levenslang leren.