Missie AHOVOKS

Het agentschap staat in voor:

  • De processen die leiden tot het tot stand komen van onderwijsdoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt
     

  • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs
     

  • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma’s bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts