Over ons

AHOVOKS is een Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen. Er zijn 4 afdelingen en een ondersteunende dienst.

peter

Peter Parmentier
Administrateur-generaal

AHOVOKS wil voor iedereen levenslang leren mogelijk maken.

evy

Hoger & Volwassenenonderwijs 
Evi Verduyct 
Afdelingshoofd 

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs betaalt de lonen van het personeel in het hoger en het volwassenenonderwijs én berekent en betaalt de middelen voor de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten. 

marleen

NARIC & Examencommissie 
Marleen Roggeman 
Afdelingshoofd 

Iedereen de kans geven om een diploma secundair onderwijs te behalen. Dat is wat de Examencommissie doet. NARIC onderzoekt of een buitenlands diploma gelijkwaardig is met een Vlaams diploma. Zo krijgen mensen met een buitenlands diploma kansen op onze arbeidsmarkt. 

Studietoelagen 
Philip Huyghe
Afdelingshoofd

Gezinnen die het nodig hebben krijgen een financieel duwtje in de rug om de studiekosten te helpen dragen. De afdeling Studietoelagen verwerkt de aanvragen en zorgt ervoor dat wie recht heeft op een toelage die ook krijgt.

ingrid

Kwalificaties en Curriculum 
Ingrid Vanhoren 
Afdelingshoofd

Wat moet je nu werkelijk leren op school? De afdeling Kwalificaties en Curriculum gaat samen met verschillende partners aan de slag om leerinhouden in onderwijsdoelen en kwalificaties te gieten. 

ward

Ondersteunende Dienst (Odi)
Ward Dejaegher
Afdelingshoofd

Een agentschap met 4 uiteenlopende afdelingen heeft een draaischijf en aanspreekpunt nodig om de dagelijkse werkzaamheden van de vele medewerkers te stroomlijnen.

Vier afdelingen

Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs

Deze afdeling staat in voor de uitvoering van het beleid voor het hoger en volwassenenonderwijs.

Dat betekent dat de afdeling:

  • Gegevens over studenten, cursisten, inschrijvingen, opleidingen en resultaten verzamelt en beheert

  • De werkingsmiddelen van de hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en een aantal andere instellingen voor hoger en volwassenenonderwijs berekent en uitbetaalt

  • De personeelsleden van de hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie uitbetaalt

  • Vragen van studenten, cursisten, instellingen en personeelsleden uit het hoger en volwassenenonderwijs of van andere belanghebbenden beantwoordt

Afdeling School- en Studietoelagen

Deze afdeling staat in voor de uitbetaling van de school- en studietoelagen. De afdeling creëert maximale kwalificatie- en ontplooiingskansen voor leerlingen en studenten door financiële drempels weg te werken.

Dat betekent dat de afdeling:

  • De aanvragen voor school- en studietoelagen tijdig en correct behandelt

  • De school- en studietoelagen tijdig en correct betaalt

  • Tijdig en correct informatie over school- en studietoelagen verstrekt

  • Samenwerkt met het beleid, en het beleid van de minister mee realiseert

Afdeling Kwalificaties en Curriculum

Deze afdeling zorgt voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)  geeft duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

Afdeling NARIC en Examencommissie

Deze afdeling biedt een 2de kans aan leerlingen om buiten een schoolse context een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie. Daarnaast kunnen mensen die in het buitenland gestudeerd hebben, hun buitenlands diploma laten vergelijken met de Vlaamse diploma's om  een gelijkwaardigheidsverklaring te verkrijgen.