Partner voor onderwijs in verandering

De samenleving evolueert voortdurend. Daarom volgen we tendensen en denken we vooruit zodat onderwijs niet achterblijft.  

Onderwijs van de toekomst? 

Het onderwijs van de toekomst zal beter inspelen op de individuele noden van elke leerling, via flexibele leertrajecten. Leerlingen kunnen zelf meer bepalen hoe ze hun leertraject vormgeven. Ook informeel leren wint aan belang. Het Erkennen van Competenties (EVC) wordt daardoor nog belangrijker.

Cruciaal is de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes in levensechte contexten. Er gaat veel meer aandacht naar echte ervaringen in authentieke leersituaties. Bijvoorbeeld via werkplekleren, sociale stages en uitdagende opdrachten.  

Wij werken nauw samen met:

 • Onderwijsinstellingen
 • Onderwijskoepels
 • Vlor
 • Vlir, Vlhora
 • Interprofessionele partners
 • VDAB
 • Syntra Vlaanderen
 • SERV
 • Andere overheidsorganisaties

Uitdagingen samen aangaan 

De evoluties brengen heel wat uitdagingen met zich mee waar AHOVOKS samen met verschillende partners mee aan de slag gaat. 

 • Samen met verschillende onderwijspartners en experten herontwerpen we de eindtermen. We passen ze aan aan de maatschappelijke context. De Europese sleutelcompetenties vormen het vertrekpunt. 
   
 • De rol van de leraar wijzigt. Dit heeft een impact op statuut, verloning, loopbaan, opleiding, nascholing… van de leerkracht.  
   
 • Een ander instellingen- en personeelsbeleid dringt zich op: meer autonomie voor de leraar, meer samenwerking, meer rollen. Dit heeft een impact op de financiering en organisatie van de instellingen. 
   
 • Toenemende technologisering en een groter gebruik van digitale toepassingen. 
   
 • Personalisering en informalisering leiden tot alternatieve leerwegen en kwalificatietrajecten (cf. Examencommissie, EVC…). Vragen over de financiering, organisatie en certificering van die leertrajecten vereisen een antwoord. 
   
 • Gelijke onderwijskansen blijven een aandachtspunt. Dit vereist een inclusieve studiefinanciering en een laagdrempelige dienstverlening. 
   
 • De rol van de overheid en de onderwijsverstrekkers wijzigt. We zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en –opportuniteiten.