Sterk in cijfers en data

Data zijn alom aanwezig binnen onze organisatie. Vandaag zetten we die data al volop in om de interne werking te monitoren en verbeteren, controles uit te voeren, beleidsvraagstukken te onderbouwen, antwoord te geven op relevante vragen over onderwijs…

Data gedreven organisaties zijn de toekomst. Evolueren naar een echte data-gedreven organisatie, dat is de ambitie van AHOVOKS.